Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Orta Seviye Word 2019 eğitimindeki öğrenciler, Windows üzerinde Word 2019 dokümanlarını halihazırda oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor ve yazdırabiliyor olmalıdırlar. Bu eğitimde öğrenciler, gelişmiş biçimlendirmeyi öğrenecek, Word 2019 çizim araçlarını kullanabilecek, tabloları oluşturabilecek ve yönetebilecek ve sütun düzenleri ile çalışabilecektir.

Hedefler

 • Word 2019'nın gelişmiş düzenleme araçlarını kullanmayı öğrenme.

 • Görüntülerin yerleştirilmesi ve boyutlandırılması, metnin görüntülerin etrafına yerleştirilmesi ve sınırların ve efektlerin kullanılması dahil olmak üzere görüntülerle çalışmayı öğrenme.

 • Sayfa yönünü ve düzenini ayarlamayı öğrenme.

 • Sütunlarla çalışmayı öğrenme.

 • Sayfa ve bölüm kesmeleriyle çalışmayı öğrenme.

 • Doküman görünümlerini, gezinme panelini kullanmayı ve birden çok pencereyi görüntülemeyi öğrenme.

Ön Koşullar

 • Temel Microsoft Word becerileri.

Hedef kitle

Bu eğitim, Microsoft Word 2019 konusunda temel becerilere sahip olup orta düzeydeki becerileri öğrenmek isteyen veya 2019 arayüzünde bu eğitimde ele alınan konu başlıklarını öğrenmek isteyen öğrencilere yöneliktir.

Topics

 • Advanced Formatting

 • Working with Tables

 • Working with Images

 • Page Layout

 • Working with Illustrations

 • Viewing Your Documents

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön