Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu PowerPoint 2019’a giriş eğitimi, Microsoft Office PowerPoint 2019 kullanarak temel düzeyde sunumlar oluşturmak ve değiştirmek için gereken temel bilgileri öğrenmeye ilgi duyan öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrenciler PowerPoint ortamını keşfedecek ve bir sunum oluşturacaktır. Öğrenciler, netliği arttırmak için slaytlardaki metinleri biçimlendirecek ve bir sunuma grafik nesneleri ekleyip bunları değiştirecektir. Öğrenciler ayrıca verileri yapılandırılmış bir şekilde sunmak için bir sunuma tablolar ve grafikler ekleyecek ve ardından sunumu nihai hale getirecektir.

Hedefler

 • Her bir PowerPoint oturumunun başlangıcı ve sonu.

 • Bir sunumu düzenleme.

 • Farklı slayt türlerini oluşturma.

 • Genel Hat sekmesini kullanma.

 • Bir slayta Küçük Resim ekleme.

 • Slaytları biçimlendirme ve şablonları kullanma.

 • Bir sunumu yeniden düzenlemek için Slayt Sıralayıcı’yı kullanma.

 • Bir sunuma Tabloları ve Grafikleri uygulama.

 • Bir sunumun çeşitli bileşenlerini yazdırma.

 • Bir slayt gösterisini çalıştırma.

Ön Koşullar

Bu Microsoft PowerPoint eğitimi için aşağıdaki alanlarda deneyim gereklidir:

 • Bir kişisel bilgisayar, fare ve klavye kullanımına aşinalık.

 • Windows ortamında rahat olma.

 • Programları açabilme ve kapatabilme, bilgisayarda saklı olan bilgilerde gezinme ve dosya ve klasörleri yönetme.

Hedef kitle

Microsoft PowerPoint 2019’a hiç aşina olmayan veya çok az aşina olan öğrenciler veya 2019 arayüzüne ilişkin bu eğitimde ele alınan konu başlığını öğrenmek isteyen daha deneyimli kullanıcılar.

Topics

 • Creating a PowerPoint Presentation

 • The Ribbon

 • The Quick Access Toolbar

 • The Backstage View (The File Menu)

 • Formatting Microsoft PowerPoint Presentations

 • Working with Images

 • Working with Images

 • Working with Tables and Charts

 • Finalizing Microsoft PowerPoint Presentations

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön