Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen, grup tempolu ve sınıf ortamında öğrenim modeline dayalı bu 5 günlük eğitim, Windows SharePointServices 3.0’ın (WSS) özellikler, uygulama sayfaları, site sayfaları, Web Parçaları, özel liste türleri, site sütunları, içerik türleri, özel iş akışları ve site tanımları gibi temel yapı taşlarına odaklanmaktadır. Eğitimde ayrıca MOSS’un portal ve web içeriği yönetimi özelliklerinin yanı sıra İş Verileri Kataloğu, Form Servisleri, Excel Servisleri ve Rapor Merkezi gibi sunucu tarafındaki diğer servislerini kullanarak iş çözümlerini nasıl derleyip yapılandıracağınızı da öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Eğitimi tamamladıktan sonra öğrenciler, WSS’nin sunduğu temel özelliklerin birçoğunu kullanmayı öğrenebilecektir! Bunlar arasında olay işleyicileri, site tanımları, özellikler, çözümler ve web parçaları yer almaktadır.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Katılımcıların Visual Studio 2005, .NET 2.0 Framework ve ASP.NET 2.0 konusunda profesyonel geliştirme deneyimi olmalıdır.

 • Katılımcılar ayrıca Word, Excel ve InfoPath gibi Microsoft Office ürünlerine de aşina olmalıdır.

Hedef kitle

Bu eğitim, temel düzeyde SharePoint özelleşirmelerini geliştirmek isteyenlere yöneliktir. Eğitim ayrıca olay işleyicileri, özellikler, site tanımları, web parçaları, zamanlayıcı işleri ve iş akışlarını da içermektedir.

Topics

 • Overview

 • Custom Authentication

 • SharePoint Permissions

 • In Browser SharePoint Customization

 • Basic SharePoint Designer

 • Advanced SharePoint Designer

 • Content Types

 • Custom Site Definitions

 • Features

 • Object Model

 • Web Services

 • SharePoint RPC

 • Web Parts

 • Client Side Scripts AJAX SilverLight

 • Custom Field Types

 • SharePointEventsTimerJobs

 • Shared Services

 • Workflows With SharePoint Designer

 • Workflows With VisualStudio

 • Localization

 • Excel Services

 • Business Data Catalog

 • Business Intelligence

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön