Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft Power Platform, rutin görevleri otomatik hale getirerek ve en iyi uygulamaları da standartlaştırarak kuruluşların operasyonlarını en verimli hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu eğitim, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform’un özellikleri hakkında üst düzeyde genel bilgi sunmakta ve diğer Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform eğitimleri için de bir temel vermektedir.

Bu eğitimde tüm dünyaca tanınmakta olan uzmanlar, çözümlerin ve kurulumlarının yönetiminde öğrencilere rehberlik etmektedir.

Hedefler

  • Birinci şahıs uygulamalarını etkinleştirme ve güncelleme.

  • Üçüncü şahıs uygulamalarını kurma.

  • Yönetilen ve yönetilmeyen çözümleri yapılandırma.

  • Çözümleri güncelleme ve yamalama.

  • Çözümleri dağıtma.

Ön Koşullar

Kurumsal uygulamalara aşinalık ve işletmeniz için bunları özelleştirme ve uygulamaya koyma isteği.

Hedef Kitle

Dynamics 365 Müşteri Etkileşimi Fonksiyonel Danışmanı, keşif çalışmalarının gerçekleştirilmesinden, gereksinimlerin belirlenmesinden, konu uzmanları ve paydaşların görevlendirilmesinden, gereksinimlerin çevrilmesinden ve çözümün ve uygulamaların yapılandırılmasından sorumludur. Fonksiyonel Danışman, kullanıma hazır özellikleri, kod içermeyen çalışmaları, uygulama ve servis entegrasyonlarını kullanarak çözümleri uygulamaya koymaktadır.

Topics

  • Manage Instances and Applications

  • Manage Solutions

  • Additional Deployment Considerations

  • Documentation and Testing

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön