Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Topics
Diğer Eğitimler

Dynamics 365, müşteri katılımı, yekpare operasyonlar, pazarlama, perakende ve yetenek yönetimine ilişkin çok yönlü bir araçtır. Bu eğitimde öğrenciye Dynamics 365 fonksiyonları ve işletme açısından değeri öğretilmektedir. Eğitimde Dynamics 365 uygulamaları, Power Platform, bulut kavramları, güvenlik modeli ve lisanslama konuları ele alınacaktır.

Hedefler

  • Dynamics 365’in temel fonksiyonları ve modüllerini belirleme

  • Bulut kavramlarını açıklama

  • Dynamics 365 güvenlik modelini açıklama

  • Lisanslama ve kurulum konularını açıklama

Ön Koşullar

BT prensiplerini temel düzeyde anlama ve Dynamics 365’e ilgi duyma.

Topics

  • Introduction to Business Applications

  • Cloud concepts

  • Managing deployments and releases

  • Licensing, onboarding and support

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön