Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Excel ve SharePoint Server 2013’daki yeni self-servis iş zekası araçlarını keşfetmeye ilgi duyan son kullanıcılar ve analistler için tasarlanmıştır. Eğitimde videolar da yer almakta olup bu eğitimde öğretilen kritik derslerin her birinin videosunu eğitim sonunda yanında götürmeniz amaçlanmaktadır.

Hedefler

 • SharePoint 2013 arayüzünü keşfetme

 • Pivot tabloları anlama (isteğe bağlı)

 • PowerPivot kullanıcı arayüzünü anlama

 • Verileri içe aktarma

 • Büyük veri kümelerini içe aktarma

 • Verileri bir sorgu ile içe aktarma

 • İlişkileri oluşturma

 • Basamaklı bir ilişki oluşturma

 • Farklı kaynaklardan elde edilen tablolar arasında bir ilişki oluşturma

 • Sütunları saklama, veri türlerini değiştirme, sıralama ve filtreleme

 • Hesaplanan sütunları ve hesaplanan alanları oluşturma ve yapılandırma.

 • Pivot tablodan bir hesaplanan alan ekleme

 • Bir tablo kullanarak bağlamı filtreleme

 • Satır bağlamını ve dinamik seçimi anlama

 • FİLTRE fonksiyonunu kullanma

 • HESAPLAMA fonksiyonunu kullanma

 • Tarih tablosu geliştirme

 • Bir tabloyu bir Excel takvim tablosu ile ilişkilendirme

 • Time Intelligence oluşturma ve yapılandırma

 • Perspektifleri oluşturma ve yapılandırma

 • Hiyerarşileri oluşturma ve yapılandırma

 • KPI’ları oluşturma ve yapılandırma

 • Power View kullanarak rapor oluşturma

 • Power Query kullanarak veri kaynaklarını keşfetme ve bağlama

 • Power Query kullanarak verileri çıkartma, dönüştürme ve yükleme

 • Çevrimiçi aramalar gerçekleştirme

 • Veri kaynaklarını ve sorguları yönetme

 • Power Map raporu oluşturma ve yapılandırma

 • Tur oluşturma ve yapılandırma.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Excel ile çalışma konusunda deneyim.

Hedef kitle

Bu eğitim, BT profesyonelleri, geliştiriciler, yöneticiler, proje liderleri, proje yöneticileri ve ekip liderleri dahil tüm kurumsal profesyonellere yöneliktir ancak katılımcılardan beklentimiz kodlama yeteneği değil, düşünme yeteneğidir.

Topics

 • Course Overview

 • Microsoft Business Intelligence Vision

 • Enterprise Business Intelligence and PowerPivot

 • Power View

 • Power Query

 • Power Map

 • Summary Lab Exercises

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön