Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Microsoft 365 bulut hizmeti ürünlerine odaklanmak suretiyle bulut hizmetlerini ve Yazılım Hizmeti (SaaS) bulut modelini benimsemenin faydaları ve avantajlarına ilişkin temel bilgiler vermektedir. Bulut bilişim ve özellikle de Microsoft bulut hizmetleri hakkında genel bilgi dahil olmak üzere bulutla ilgili temel hususları öğrenerek eğitime başlayacaksınız. Ardından Microsoft Azure tarafınıza tanıtılacak olup Microsoft 365 ile Office 365 arasındaki farklılıkları inceleyeceksiniz. Sonrasında, tesis bünyesindeki Microsoft hizmetlerine kıyasla Microsoft 365’in karşılaştırılması, Microsoft 365’deki kurumsal mobilitenin incelenmesi ve Microsoft 365 hizmetlerinin işbirliğini nasıl sağladığının analizi de dahil olmak üzere Microsoft 365 hakkında ayrıntılı bir inceleme gerçekleştireceksiniz. Eğitim daha sonra Microsoft 365’de güvenliğin, uyumun ve gizliliğin nasıl ele alındığını analiz etmekte ve Microsoft 365 aboneliklerinin, lisanslarının, faturalandırmasının ve desteğinin incelenmesiyle de sona ermektedir.

Hedefler

 • Çeşitli bulut hizmeti modelleri arasındaki farkı ayırt etme.

 • Microsoft 365 abonelikleri arasındaki temel farklılıkları belirleme.

 • Microsoft 365 hizmetlerine taşınmayı planlama.

 • Microsoft’un tesis bünyesindeki hizmetleri ile Microsoft 365 bulut hizmetleri arasındaki temel farklılıkları belirleme.

 • Microsoft 365 hizmetlerinin ekip çalışmasını nasıl desteklediğini belirleme.

 • Bulut, tesis ve hibrit kimlik dahil kimlikleri açıklama.

 • Intune kullanımı dahil olmak üzere bulut cihaz yönetimi ve korumasını açıklama.

 • Azure Bilgi Koruma kullanımı dahil olmak üzere veri korumayı açıklama.

 • Genel olarak uyumu ve Microsoft 365’deki uyum özelliklerini açıklama.

 • Microsoft 365 aboneliklerini, lisanslarını, faturalandırmasını ve desteği açıklama.

Ön Koşullar

Eğitim, kuruluşlarında bulut hizmetlerini kurmayı planlayan İş Karar Vericileri ve BT Profesyonelleri için tasarlanmıştır. Öğrenciler, aşağıdaki temel bilgilere sahip olmalıdır:

·        Ağ kurma, bilişim ve bulut kavramları hakkında genel bilgi

Hedef Kitle

Eğitim, kuruluşlarında bulut hizmetlerini kurmayı planlayan veya sadece bulutun temel hususları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen İş Karar Vericileri ve BT Profesyonelleri için tasarlanmıştır. Bu eğitim, Microsoft 365 bulut hizmeti ürünlerine odaklanmak suretiyle bulut hizmetlerini ve Yazılım Hizmeti (SaaS) bulut modelini benimsemenin faydaları ve avantajlarını da içermektedir.

Topics

 • Understanding Cloud Fundamentals

 • Microsoft 365 Fundamentals

 • Security in Microsoft 365

 • Subscriptions and support in Microsoft 365

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön