Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafınan verilen bu üç günlük eğitimin hedefi, öğrencilere Microsoft Project Server 2013’ü etkili şekilde planlamak, kurmak ve yönetmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Hedefler

 • Microsoft PPM Kurulumunu planlama

 • SharePoint/Project Server 2013 için SQL Server’ı yapılandırma

 • SharePoint ve Project Server 2013 kurulumu

 • Project Server istemci yazılımını kurma ve yapılandırma

 • Kurumsal özel alanları oluşturma

 • Görünümleri ve güvenliği yapılandırılma ve yönetme

 • Zaman ve görev yönetimi ayarlarını yapılandırma ve yönetme

 • Proje sitelerini özelleştirme

 • Projeleri ve kaynakları içe aktarma

 • Project Server Yönetim Aracı ile çalışma

 • Project Server 2013’ü yedekleme ve geri yükleme

Ön Koşullar

 • Microsoft Windows Server 20xx ağ kurulumu.

 • Microsoft Project Profesyoneli.

 • Temel proje yönetimi kavramları.

Hedef kitle

Bu eğitim, Project Server 2013 kullanarak bir Proje ve Portföy Yönetimi (PPM) Çözümünün kurulum ve yönetiminden sorumlu olan Yöneticiler, Sistem Mühendisleri, PMO Yöneticileri, Proje Yöneticileri, Danışmanlar ve diğer kişilere yöneliktir.

Topics

 • Overview of Project Server 2013

 • Installing and Configuring Prerequisites

 • Deploying and Configuring SharePoint and Project Server 2013

 • Configuring Project Server Clients

 • Configuring Project Server

 • Managing Project Server Security

 • Configuring Enterprise Data Settings

 • Configuring the Business Intelligence Center

 • Customizing Project Sites

 • Project Server Administration

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön