Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu iki günlük eğitim, SharePoint Site Sahiplerine ve İçerik Sahiplerine yöneliktir. Bu eğitimde öğrenciler, SharePoint’in kitaplık içerik yönetimi özelliklerinin nasıl yapılandırıldığını ve kullanıldığını öğrenmektedir.

Hedefler

 • SharePoint içeriğini planlama, düzenleme ve yönetme.

 • Versiyonlama, içerik onayı ve doğrulama gibi SharePoint kitaplığı özelliklerini yapılandırma ve kullanma.

 • Metaverileri oluşturma ve yönetme.

 • Site Sütunlarını ve İçerik Türlerini oluşturma, dağıtma ve kullanma.

 • Denetim ve Saklamayı yapılandırma ve kullanma.

 • Klasörler, Görünüm, Doküman Setleri ve İçerik Düzenleyici gibi kitaplık organizasyonu özelliklerini yapılandırma ve kullanma.

 • İş akışları ve alarmlar gibi otomasyon özelliklerini seçme ve yapılandırma.

 • SharePoint’in Kayıt Yönetimi özelliklerini planlama, yapılandırma ve kullanma.

 • Kitaplıklara ilişkin son kullanıcı arama deneyimini iyileştirme.

Ön Koşullar

 • SharePoint Site Sahipleriyle ilgili bir eğitime katılmış olma veya SharePoint Site Sahibi / Site Koleksiyon Yöneticisi alanında güçlü bir deneyim sahibi olma.

 • İçerik, kayıtlar ve yönetişim ile ilgili iş gereksinimlerini bilme.

Hedef kitle

 • SharePoint son kullanıcıları

 • SharePoint Site Sahipleri ve Yetkili Kullanıcıları

 • SharePoint yöneticileri ve geliştiricileri

 • SharePoint Yönetişim Ekibi üyeleri

Topics

 • SharePoint Content Management

 • Library Configuration

 • Metadata and Taxonomy

 • Site Columns and Content Types

 • Auditing and Retention Policies

 • Organizing Content

 • Library Automation

 • Records Management

 • Search Optimization for Libraries

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön