Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu 3 günlük eğitimde kullanıma hazır tüm listeler ve siteler dahil olmak üzere SharePoint 2010’un tüm son kullanıcı özellikleri keşfedilmektedir. Liste öğelerini yönetmek ve yeni Office entegrasyon özellikleri ve araçlarını keşfetmek için yeni şeridi etkili şekilde kullanmayı öğrenin.

Hedefler

SharePoint Listelerini, Liste Yönetimi görevlerini, İzinleri ve temel SharePoint Foundation sitelerini anlama ve bunlarla birlikte çalışma.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

  • Web sitelerini ve SharePoint sitelerini temel düzeyde anlamalıdır.

Hedef kitle

İşletme kullanıcıları ve SharePoint siteleri ile düzenli olarak çalışan herkes.

Topics

  • Overview

  • SharePoint Introduction

  • Collaboration Experience

  • Lists

  • List Management

  • Permissions

  • Foundation Site Definitions

  • Office Integration

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön