Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Eğitmen tarafından verilen bu üç günlük eğitim, son kullanıcıların arama deneyimini iyileştirmek isteyen Arama Yöneticileri, Site Koleksiyonu Yöneticileri ve Site Sahiplerine yöneliktir. Eğitim, “20489 - Microsoft SharePoint Server 2013 Gelişmiş Çözümlerinin Geliştirilmesi” eğitimine katılmış olan ve SharePoint 2013 Search’ün günlük yönetimi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen SharePoint Server Yöneticisi için ideal bir takip eğitimidir. Eğitim, SharePoint 2013 ve Office 365 / SharePoint Online’ın Standart ve Kurumsal sürümlerini kapsamaktadır.

SharePoint Search, SharePoint yönetiminin en çok gözardı edilen alanlarından biridir. Arama, büyük çaplı bir kuruluşta kullanıcıların içerikleri bulabilmesinin genelde tek yolu olduğundan ve SharePoint 2013 Search hem çok güçlü hem de oldukça yapılandırılabilir nitelikte olduğundan Arama, resmi yönetime ve sık yapılan ayarlamalara ihtiyaç duyan önemli hizmetlerden biridir. Bu eğitim, arama yönetiminin süregelen bakımını ele alırken odak noktası ise son kullanıcılarınızın “aradıklarını” bulabilme verimliliğinin arttırılmasıdır.

Hedefler

 • SharePoint’de arama yapmak için hem temel hem de gelişmiş teknikleri kullanma.

 • SharePoint 2013 Search’ü Merkezi Yönetimden yönetme.

 • Office 365 / SharePoint Online Search’ü yönetme.

 • Siteler içinden aramayı yapılandırma.

 • Arama Şemalarını ve Yönetilen Özellikleri anlama ve özelleştirme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • SharePoint 2013 son kullanıcı becerileri konusunda güçlü olma ve “İşbirliği ve Doküman Yönetimi için SharePoint 2013’e Giriş” eğitimine veya benzer bir eğitime katılmış olma.

 • SharePoint’in kuruluşunuz bünyesinde kullanımını ve ne tür içeriklerin SharePoint’de saklanabileceğini ve kullanıcıların SharePoint’i nasıl kullandıklarını anlama.

 • “20331 Microsoft SharePoint Server 2013’ün Temel Çözümleri“ ve “20332 Microsoft SharePoint Server 2013’ün Gelişmiş Çözümleri” eğitimleri faydalı olsa da zorunlu değildir.

Hedef Kitle

Bu eğitimin hedef aldığı kitle:

 • SharePoint Search Yöneticileri.

 • SharePoint Server Yöneticileri.

 • Kullanıcı verimliliğini ve SharePoint’in benimsenmesini arttırmak isteyenler. Hem arama hem de kullanıcı faaliyetini izlemek için arama raporlarını kullanma.

 • Arama ve arama sonuçları sayfalarını özelleştirme.

 • Güvenilir Sayfaları, Sorgu Kurallarını ve Sorgu Önerilerini kullanarak kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirme.

 • PowerShell, web servisleri ve özel kodlar dahil alternatif arama tekniklerini açıklama ve planlama.

Topics

 • SharePoint 2013 Search and the Role of the Search Administrator

 • Using Search as an End User

 • Search Administration – Part 1

 • Search Administration – Part 2

 • Customizing Search and Search Results Web Pages

 • Monitoring Search

 • Using PowerShell, JavaScript and C# to Search SharePoint (Optional)

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön