Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, SharePoint’de yer alan ve İş Zekası senaryoları için destek sunan sevisleri ve özellikleri kapsamaktadır.

Hedefler

 • İş zekası için SharePoint sitelerini yapılandırmayı öğrenme

 • SharePoint Excel Servislerini yapılandırmayı ve kullanmayı öğrenme

 • SharePoint Visio Servislerini yapılandırmayı ve kullanmayı öğrenme

 • SharePoint için PowerPivot eklentisini yapılandırmayı ve kullanmayı öğrenme

 • SharePoint’de yer alan Power View’u yapılandırmayı ve kullanmayı öğrenme

 • SharePoint için PowerPivot eklentisini yapılandırmayı ve kullanmayı öğrenme

 • SharePoint için Raporlama Servisleri eklentisini yapılandırmayı ve kullanmayı öğrenme

 • SharePoint’de yer alan PerformancePoint’i yapılandırmayı ve kullanmayı öğrenme

 • Power BI’nın temel unsurlarını ve SharePoint’e nasıl uyduğunu öğrenme

Ön Koşullar

 • SharePoint navigasyonu ve fonksiyonları konusunda temel düzeyde bilgi.

 • Veri modellemesi hakkında temel düzeyde bilgi faydalı olacaktır ancak bu eğitimin öğrencileri için zorunlu değildir.

Hedef kitle

Bu eğitim, SharePoint siteleri, listeleri ve kitaplıkları ile en az üç ay çalışma deneyimine ve Web navigasyonu konusunda temel becerilere sahip olan bilgi çalışanları ve iş zekası analistlerine yöneliktir.

Topics

 • Overview of SharePoint Business Intelligence Services and Features

 • Configuring SharePoint Sites for Business Intelligence

 • Excel Services in SharePoint

 • Visio Services in SharePoint

 • SharePoint PowerPivot Add-on

 • SharePoint Power View Feature

 • SQL Reporting Services Add-on for SharePoint

 • SharePoint PerformancePoint Services

 • Power BI

Diğer Eğitimler

Microsoft Office
98 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön