Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında Azure App Services, Azure Active Directory ve Visual Studio Team Services'a dayalı e-ticaret için uçtan uca bir çözüm uygulamak için grup olarak çalışacaksınız. Çözümün PCI uyumlu olduğundan ve hem şirket içi hem de genel erişim senaryoları için uygun güvenlik önlemlerinin alındığından emin olacaksınız.

Hedefler

  • Bu grup çalışmasının sonunda, Azure Web Uygulamalarını ve ilişkili hizmetleri daha iyi dağıtıp yapılandırabileceksiniz. Ayrıca, Azure AD ile kimlik doğrulaması için Web Uygulamalarını yapılandırmayı ve uygulamayı, App Insights ile araç ve yük testine tabi tutmayı ve Azure İşlevleri ve Mantık Uygulamalarını kullanarak arka uç hizmetlerini otomatikleştirmeyi öğreneceksiniz.

Hedef Kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Modern cloud apps

  • Hands-on Lab - Modern cloud apps

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön