Özet
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde BT Profesyonellerine Azure aboneliklerinin nasıl yönetildiği, kimliklerin nasıl güvenli hale getirildiği, altyapının nasıl yönetildiği, sanal ağ kurulumunun nasıl yapılandırıldığı, Azure ve tesis bünyesindeki sitelerin nasıl bağlandığı, ağ trafiğinin nasıl yönetildiği, depolama çözümlerinin nasıl uygulandığı, sanal makinelerin nasıl oluşturulduğu ve ölçeklendirildiği, web uygulamaları ve konteynerlerin nasıl uygulamaya konulduğu, verilerin nasıl yedeklendiği ve paylaşıldığı ve çözümünüzün nasıl izlendiği öğretilmektedir.

Ön Koşullar

Başarılı Azure Yöneticileri bu rollerine sanallaştırma, ağ kurma, kimlik ve depolama alanında deneyim sahibi olarak başlamaktadır.

 • Aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu tesis bünyesindeki sanallaştırma teknolojilerini bilme: Sanal makineler, sanal ağ kurulumu ve sanal sabit diskler.

 • TCP/IP, Etki Alan Adı Sistemi (DNS),

 • sanal özel ağlar (VPN’ler), güvenlik duvarları ve şifreleme teknolojileri dahil ağ yapılandırmalarını anlama.

 • Kullanıcılar, gruplar ve rol tabanlı erişim kontrolü dahil Active Directory kavramlarını anlama.

 • Yedekleme ve geri yükleme işlemleri dahil olmak üzere esneklik ve felaket anında geri kurtarma hakkında bilgi sahibi olma.

Hedef Kitle

Bu eğitim Azure Yöneticileri içindir. Azure Yöneticisi, bir bulut ortamında kimlik, yönetişim, depolama, bilişim ve sanal ağları uygulamaya koymakta, yönetmekte ve izlemektedir. Azure Yöneticisi, kaynakları uygun şekilde karşılayacak, boyutlandıracak, izleyecek ve ayarlayacaktır.

Topics

 • Identity

 • Governance and Compliance

 • Azure Administration

 • Virtual Networking

 • Intersite Connectivity

 • Network Traffic Management

 • Azure Storage

 • Azure Virtual Machines

 • Serverless Computing

 • Data Protection

 • Monitoring

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön