Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, mesaj iletimi ve posta akışı, mesajlaşma güvenliği, hijyen ve uyum, mesajlaşma altyapısı ve hibrit mesajlaşmanın da aralarında bulunduğu Microsoft 365’in mesajlaşma yönetiminin temel unsurlarını incelemektedir. Eğitim, kendi kuruluşlarında Microsoft 365 için mesajlaşma altyapısını kuran ve yöneten BT Profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Hedefler

 • İletim hattını yapılandırma ve yönetme

 • Posta akışını ve iletim sorunlarını yönetme ve giderme

 • Mesaj hijyeni ve uyumluluğunu yönetme

 • Mesajlaşma için kimlik doğrulamayı yönetme

 • Organizasyonel ayarları ve paylaşımı yapılandırma

 • Mobil cihazları yönetme

 • Rol tabanlı izinleri yönetme

 • Alıcı nesneleri ve kaynaklarını oluşturma ve yönetme

 • Genel klasörleri planlama, uygulamaya koyma ve sorunlarını tespit edip giderme

 • Hibrit bir ortam planlama

 • Posta kutusu taşımalarını gerçekleştirme

 • Hibrit ortam kurma ve sorunlarını tespit edip giderme

Ön Koşullar

Bu eğitim, Microsoft 365 Mesajlaşma Yöneticisi rolünü üstlenmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır.

Hedef Kitle

Mesajlaşma Yöneticisi, alıcıları, izinleri, posta korumasını, posta akışını ve genel klasörleri hem tesis bünyesindeki hem de buluttaki kurumsal ortamlarda kurmakta, yapılandırmakta, yönetmekte ve sorunlarını tespit edip gidermektedir. Sorumlulukları arasnda mesaj hijyeni, mesajlaşma altyapısı ve hibrit yapılandırma ve taşınma yer almaktadır. Modern bir kuruluşun iş ihtiyaçlarını karşılayan, güvenli bir hibrit topolojisini uygulamaya koymak için Mesajlaşma Yöneticisi, Güvenlik Yöneticisi ve Microsoft 365 İşletme Yöneticisi ile işbirliği yapmalıdır. Mesajlaşma Yöneticisini, kimlik doğrulama türleri, lisanslama ve Microsoft 365 uygulamaları ile entegrasyon konusunda çalışma bilgisi olmalıdır.

Topics

 • Managing the Transport Pipeline

 • Managing and Troubleshooting Mail Flow

 • Managing Message Hygiene

 • Managing Compliance

 • Managing Organizational Settings

 • Managing Mobile Devices

 • Module Managing Role-Based Permissions

 • Managing Recipient Objects and Resources

 • Managing Public Folders

 • Planning a Hybrid Environment

 • Performing Mailbox Migrations

 • Deploying and Troubleshooting a Hybrid Environment

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön