Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde Azure yöneticilerine Azure üzerinde herhangi bir cihaz için sanal masaüstü deneyimlerinin ve uzaktaki uygulamaların nasıl planlandığı, sunulduğu ve yönetildiği öğretilmektedir. Öğrenciler, bir dizi demo ve uygulamalı laboratuvar egzersizleri ile Azure Sanal Masaüstü üzerinde sanal masaüstü dneeyimlerini kurmayı ve çoklu oturumlu sanal ortamlarda çalıştırabilmek için bunları optimize etmeyi öğrenecekler.

Hedefler

 • Azure Sanal Masaüstü için uygun bir lisanslama modeli seçme

 • Azure Sanal Masaüstü için ağ kurmayı uygulamaya koyma

 • Azure Bastion’u kullanarak Azure Sanal Masaüstü oturumlarını yönetme

 • FSLogix bileşenleri için depolamayı yapılandırma

 • Oturum ana bilgisayar imajlarını oluşturma ve yönetme

 • Azure Sanal Masaüstü için Azure rollerini ve rol tabanlı erişim kontrolünü (RBAC) uygulama

 • Kullanıcıların Azure Sanal Masaüstü deneyim ayarlarını yapılandırma

 • Oturum ana bilgisayarında uygulamaları kurma ve yapılandırma

 • İş sürekliliğini ve felaket anında geri kurtarmayı uygulamaya koyma

 • Azure Sanal Masaüstü performansını izleme ve yönetme

Hedef Kitle

AZ-140: Microsoft Azure Sanal Masaüstünü Yapılandırma ve İşletme eğitimine katılan öğrenciler, Azure Sanal Masaüstü üzerinde uygulama sunmaya ve çoklu oturumlu sanal ortamlarda çalıştırabilmek için bunları optimize etmeye ilgi duyanlardır. Azure Sanal Masaüstü yöneticisi olarak Microsoft 365 Yöneticilerinin yanı sıra Azure Yöneticileri ve Mimarları ile de yakından çalışacaksınız. Azure Sanal Masaüstü yöneticisinin sorumlulukları arasında Azure Sanal Masaüstü altyapısının planlanması, kurulumu, paketlenmesi, güncellenmesi ve sürdürülmesi yer almaktadır. Ayrıca oturum ana bilgisayar imajlarını oluşturmakta, FSLogix’i uygulamaya koymakta ve izlemekte, Azure Sanal Masaüstü performansını takip etmekte ve Azure Sanal Masaüstü yönetim görevlerini de otomatik hale getirmektedirler.

Topics

 • Plan a Windows Virtual Desktop Architecture

 • Implement a WVD Infrastructure

 • Manage Access and Security

 • Manage User Environments and Apps

 • Monitor and maintain a WVD infrastructure

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön