Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında Trey Research'ün yeni düzenlemelerle uyumluluk sorunlarını bulmak için araç spesifikasyon belgelerini taramak ve web uygulamaları aracılığıyla sınıflandırmayı yönetmek için Derin Öğrenme teknolojilerinden nasıl yararlanabileceğini öğreneceksiniz. Model oluşturma, uygulama paketleme, model dağıtımı ve uygulama dağıtımına kadar tüm sürecin birleştirilmiş, tekrarlanabilir bir ardışık düzen olarak gerçekleşmesi gerekir. Bu grup çalışmasının sonunda, modele bağlı tüm uygulama bileşenlerini içeren derin öğrenme modellerini tam olarak işlevsel hale getiren uçtan uca çözümleri daha iyi tasarlayıp uygulayabileceksiniz.

Hedefler

  • Derin öğrenme modellerini tamamen operasyonel hale getiren uçtan uca çözümleri tasarlama ve uygulamaya koyma.

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session – MLOps

  • Hands-on lab - MLOps

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön