Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında Azure’da alt ağları bulunan bir sanal ağı kurmayı ve yapılandırmayı öğreneceksiniz. Bir sanal ağ cihazını kurarak sanal ağın nasıl güvenli hale getirildiğini ve güvenlik duvarı kurallarını yapılandırmayı öğreneceksiniz. Ayrıca bir atlama kutusu ve siteden siteye VPN bağlantısı ile de sanal ağa erişimi kuracaksınız.

Hedefler

  • Grup çalışması sonunda ağ trafiğini filtrelemek ve kontrol etmek için birden çok alt ağı bulunan sanal ağları Azure’da daha iyi planlayabilecek ve tasarlayabileceksiniz. Ayrıca bir sanal ağı oluşturmayı, gereken rotaları ile yönlendirme tablolarını oluşturmayı, yönetim atlama kutusunu geliştirmeyi, trafik akışını kontrol etmek için güvenlik duvarlarını yapılandırmayı ve siteden siteye bağlantıyı yapılandırmayı da öğreneceksiniz.

Ön Koşullar

Grup çalışması içeriğinde, 300 farklı altyapı ve çözüm tasarımı mimari uzmanlık seviyesi yer almaktadır. Öğrencilerin, bu grup çalışmasına katılmadan önce aşağıdaki ön koşul niteliğindeki eğitime katılmalarını öneririz.

  • Microsoft Azure Temel Unsurları eğitim

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Enterprise Class Networking in Azure

  • Hands-on Lab - Enterprise Class Networking in Azure

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön