Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrencilere Cosmos DB’nin ne olduğu ve MongoDB ve Cassandra iş yüklerinin Cosmos DB’ye nasıl taşınabildiği öğretilmektedir.

Hedefler

  • Cosmos DB ile Küresel Olarak Dağıtık Uygulamalar Geliştirme

  • MongoDB İş Yüklerini Cosmos DB’ye Taşıma

  • Cassandra DB İş Yüklerini Cosmos DB’ye Taşıma

Ön Koşullar

Başarılı öğrenciler bu role, bulut bilişim kavramları konusunda temel düzeyde bilgi sahibi ve NoSQL uygulamalarının yapılandırılmasında da deneyim sahibi olarak başlamaktadırlar.

Özellikle:

  • Cosmos DB API’ye ilişkin ölçeklenebilir NoSQL uygulamalarının geliştirilmesi ve yapılandırılmasına yönelik bölümlere ayırma, çoğaltma ve kaynak yönetişimi temel kavramları

  • Kaynakların kurulması ve yönetilmesi gibi Azure deneyimi

Hedef Kitle

Bu eğitimin asıl hedef kitlesi, Mongo DB veya Cassandra DB iş yüklerini Cosmos DB kullanarak Azure’a taşımayı planlayan veritabanı geliştiricileridir.

Topics

  • Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB

  • Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB

  • Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön