Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında Azure Fonksiyonları, Mantık Uygulamaları, Event Grid, Cosmos DB ve Azure Depolama birlikte kullanılarak Azure bünyesinde sunucusuz bir mimari kurmak ve yapılandırmak için bir grup olarak çalışacaksınız. Eğitimin odak noktası, sunucu yönetimini denklemden çıkartmak, çözümü her biri tek tek ölçeklenebilir daha küçük bileşenlere ayırmak ve müşterinin sadece kullandığı için ödeme yapmasına imkan sağlamaktır.

Hedefler

Bu grup çalışmasının sonunda, iş mantığını ayrı bileşenlere göre bağımsız olarak ölçekleyen ve parçalayan bir dizi Azure fonksiyonunun nasıl kullanılacağını, araba görüntülerindeki plakaları ölçekte doğru bir şekilde algılamak için bir Azure fonksiyonu içinde bilgisayarlı görme algoritmalarını nasıl kullanacağınızı ve Cosmos DB'yi işlenmiş veriler için yüksek oranda kullanılabilir bir NoSQL veri deposu olarak sunmayı ve kullanmayı, işlenmiş plakaları dışa aktarmak için bir iş akışı içeren bir Mantık Uygulaması oluşturmayı ve başarılı veya başarısız işleme dayalı olarak koşullu alarmlar göndermeyi, sunucusuz topolojiyi izlemek için App Insights'ı kullanmayı, çözümün yük altındayken ne kadar iyi ölçeklendiğini ve değişiklikleri Fonksiyon Uygulamalarında otomatik olarak yayınlamak için de bir Sürekli Kurulum DevOps sürecini uygulamayı öğrenmiş olacaksınız.

Hedef Kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Serverless Architecture

  • Hands-On lab - Serverless Architecture

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön