Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde daha öncesinde Amazon Web Servisleri için tasarım yapmış olan Çözüm Mimarlarına iş gereksinimlerini Azure için güvenli, ölçeklenebilir ve güvenilir çözümlere nasıl dönüştürecekleri öğretilmektedir. Dersler arasnda sanallaştırma, otomasyon, ağ kurma, depolama, kimlik, güvenlik, veri platformu ve uygulama altyapısı yer almaktadır. Eğitim, bu alanların her birindeki kararların genel çözümü nasıl etkilediğini ana hatlarıyla açıklamaktadır.

Hedefler

 • Azure Active Directory ile kimlikleri ve kullanıcılar ile grupları güvenli kılma.

 • Tesis bünyesinde ve bulut tabanlı kimlik çözümlerini uygulamaya koyma.

 • Farklı kaynaklardan verileri toplamak, birleştirmek ve analiz etmek için takip çözümleri uygulama.

 • Abonelikleri, hesapları, Azure politikalarını ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolünü yönetme.

 • Kaynak Yöneticisi, Azure portalı Cloud Shell ve CLI kullanarak Azure’u yönetme.

 • VNet Peering ve sanal ağ geçitleri gibi siteler arası bağlantı çözümlerini yapılandırma.

 • Azure App Service, Azure Container Instances ve Kubernetes’i yönetme.

Hedef Kitle

Bu eğitim, AWS üzerinde çalışan çözümlerin tasarlanması ve uygulamaya konulmasında uzmanlığa sahip olup şimdi de Microsoft Azure için tasarım yapmak isteyen AWS Bulut Mimarları içindir.

Topics

 • Introduction to Azure

 • Azure global infrastructure

 • Implement Azure Active Directory

 • Implement and manage hybrid identities

 • Implement virtual networking

 • Implement VMs for Windows and Linux

 • Implement load balancing and network security

 • Implement container-based applications

 • Implement an application infrastructure

 • Implement storage accounts

 • Implement NoSQL databases

 • Implement Azure SQL databases

 • Implement cloud infrastructure monitoring

 • Implement and manage Azure governance solutions

 • Manage security for applications

 • Migration, backup, and disaster recovery management

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön