Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında Azure genel bulut ve Azure Stack’i birlikte kullanarak bir hibrit bulut mimarisinin nasıl tasarlandığını öğreneceksiniz. Bu fonksiyonel mimari sayesinde müşteriler, Azure’dan bir “yer” olarak faydalanmaktan ziyade Azure’daki yatırımlarından bir “bulut platformu” olarak faydalanacaklardır. Azure genel bulutu için hangi sistemlerin iyi birer aday olduğunu ve hangilerinin Azure Stack’e daha uygun olduğunu belirlemeyi de öğreneceksiniz.

Hedefler

  • Azure şeklindeki tek bir uygulama ve kurulum modelinden faydalanan hibrit bulut sistemlerini önerme ve tasarlama

  • Müşteri ihtiyaçlarına göre Azure genel bulutun veya Azure Stack’in ne zaman uygun olduğunu anlama

  • Azure genel bulut çözümleri ile Azure Stack arasındaki olası entegrasyonları açıklama

  • Azure Stack taksonomisini (kiracılar, bölgeler, abonelikler, teklifler, planlar, hizmetler ve kotalar) anlama

  • Azure Stack ile birlikte kullanılabilecek kaynak sağlayıcılarını açıklama

  • Azure genel bulut ile Azure Stack arasındaki hibrit bağlantıyı tasarlama ve kurma

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Bu Eğitim Hakkında’ ve ‘Eğitim Tamamlandığında’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session – Azure Stack

  • Hands-on Lab – Azure Stack

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön