Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde kesintisiz entegrasyonun DevOps uygulamalarını uygulamaya koymak için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Katılımcılar sistem geri bildirim mekanizmalarını nasıl önerip tasarlayacaklarını, sistem geri bildirimini geliştirme ekiplerine yönlendirmeye yönelik bir süreci nasıl uygulamaya koyacaklarını ve geri bildirim mekanizmalarını nasıl en verimli hale getireceklerini öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Son kullanıcı memnuniyetini ölçen uygulamaları tasarlama

 • Harici kaynaklardan kullanıcı geri bildirimlerini alan ve analiz eden süreçleri tasarlama

 • İstemci uygulamasının bozulma raporu verileri için yönlendirmeyi tasarlama

 • İzleme araçları ve teknolojilerini önerme

 • Sistem ve özellik kullanımı takip araçlarını önerme

 • İstemci uygulamaları için bozulma raporu entegrasyonunu yapılandırma

 • İzleme ve durum kontrol panellerini geliştirme

 • İstemci uygulamasının bozulma raporu verileri için yönlendirmeyi uygulamaya koyma

 • Sistem kullanımını, özellik kullanımını ve akışı takip için araçları uygulamaya koyma

 • Geliştirme ekibinin çalışma yönetim sistemi ile birlikte kayıt sistemlerini entegre etme ve yapılandırma

 • Bir temel oluşturmak amacıyla alarmları analiz etme

 • Bir temel oluşturmak amacıyla telemetriyi analiz etme

 • Canlı site incelemeleri gerçekleştirme ve sistem kesintilerine ilişkin geri bildirimleri alma

 • Anlamsız veya eyleme dönüştürülemeyen alarmları azaltmak için kesintisiz ayar gerçekleştirme

Ön Koşullar

Bu eğitime katılanlar, DevOps süreçlerinin uygulamaya konulmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Hedef kitle

Bu eğitime katılanlar, DevOps süreçlerinin uygulamaya konulmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Recommend and design system feedback mechanisms

 • Implement process for routing system feedback to development teams

 • Optimize feedback mechanisms

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön