Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu bir günlük eğitimde Azure kavramları, temel Azure servisleri, temel çözümler ve yönetim araçları, genel güvenlik ve ağ güvenliği, yönetişim, gizlilik ve uyum özellikleri, Azure maliyet yönetimi ve hizmet düzeyi anlaşmaları ile ilgili temel düzeyde bilgi verilecektir. Not: Bu eğitimde öğrencilerin uygulamalı laboratuvarlara katılması için imkan sunulmamaktadır. Daha etkileşimli bir uygulamalı laboratuvar egzersizine ilgi duyuyorsanız bir eğitmen tarafından yönlendirilen uygulama laboratuvarlarının yer aldığı AZ-900T00: Microsoft Azure Temel Özellikleri (2 gün) eğitimini değerlendirebilirsiniz. Her iki eğitimin de içeriği AZ-900 sınavı ile uyumludur. 

Hedefler

 • Bulut bilişimin ve Azure’un temel unsurlarını ve Azure abonelikleri ve hesaplarına nasıl başlanacağını tartışma.

 • Bulut bilişim hizmetlerini kullanmanın, bulut bilişim kategorileri ve türleri arasındaki farkları öğrenmenin ve Azure mimarisi ile çalışmak için gereken çeşitli kavramların, kaynakların ve terminolojinin nasıl incelendiğini açıklama.

 • Microsoft Azure ile kullanılabilen temel servisleri ana hatlarıyla açıklama.

 • Microsoft Azure’un sunduğu birçok farklı araç ve servisi kapsayan temel çözümleri açıklama.

 • Genel güvenlik ve ağ güvenliği özelliklerini ve bulut kaynaklarınızın emniyetli, güvenli ve güvenilir olmasını sağlamaya yardımcı olacak çeşitli Azure servislerini nasıl kullanabileceğinizi açıklama.

 • Kimlik, yönetişim, gizlilik ve uyum özelliklerini ve Azure’un bulut kaynaklarına erişimi güvenli hale getirmeye nasıl yardımcı olabileceğini ve bir bulut yönetişim stratejisi geliştirmek için bunun ne anlama geldiğini ve Azure’un genel yönetmelik ve uyum standartlarına nasıl uygun olduğunu açıklama.

 • Maliyeti etkileyen etkenleri, bulut harcamanızı tahmin etmeye ve yönetmeye yardımcı olması için kullanılabileceğiniz araçları ve Azure’un hizmet düzeyi anlaşmalarının (SLA’lar) uygulama tasarımı kararlarınızı nasıl etkileyebileceğini açıklama.

Hedef Kitle

Bu eğitim, genel BT geçmişi olan program yöneticileri ve teknik satış personeli için uygundur. Bu öğrenciler, ürünlerimizi öğrenmek, bileşenlerin nasıl uygulamaya konulduğunu görmek ve ürünler ve özellikleri hakkında bilgi almak istemektedir. Bu eğitimde öğrencilerin sınıfta uygulamalı laboratuvarlara katılması için imkan sunulmamaktadır. Öğrenciler ücretsiz deneme hakkına sahip olup eğitim dışında bu haklarını kullanabilir. Bu eğitim ağırlıkla ders anlatımı ve demolar şeklindedir. Eğitim AZ-900 sınavına hazırlanılmasına da yardımcı olmaktadır.

Topics

 • Cloud Concepts

 • Core Azure Services

 • Security, Privacy, Compliance, and Trust

 • Azure Pricing and Support

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön