Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hede Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde Çözüm Mimarlarına iş gereksinimlerinin güvenli, ölçeklenebilir ve güvenilir çözümlere nasıl çevrildiği öğretilmektedir. Verilen dersler arasında günlük kaydı tutma, maliyet analizi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme, yönetişim, güvenlik, depolama, yüksek oranda kullanılabilirlik ve taşıma ile ilgili konular yer almaktadır. Bu rol için genel tasarım çözümünü etkileyen birden çok alandaki kararlar gereklidir.

Hedefler

 • Maliyetleri azaltacak çözümleri önerme

 • Birden çok etkenli kimlik doğrulama dahil olmak üzere Koşullu Erişim için çözüm önerme

 • Azure AD Connect ve Azure AD Connect dahil hibrit kimlik için çözüm önerme

 • Azure Policy kullanarak çözüm önerme

 • KeyVault’u kapsayan bir çözüm önerme

 • Azure AD Yönetilen Kimlikleri kapsayan bir çözüm önerme

 • Depolama erişim çözümü önerme

 • Azure Site Recovery çözümü önerme

 • Otomatik ölçeklendirme için çözüm önerme

 • Konteynerler için çözüm önerme

 • Ağ güvenliği için çözüm önerme

 • Uygulamaların ve sanal makinelerin taşınması için çözüm önerme

 • Veritabanlarının taşınması için çözüm önerme

Ön Koşullar

Başarılı Azure Mimarları bu rollerine işletim sistemleri, sanallaştırma, bulut altyapısı, depolama yapıları, ağ kurma, uygulamalar ve veritabanları konusunda edindikleri deneyim ile başlamaktadırlar.

 • Aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu tesis bünyesindeki sanallaştırma teknolojilerini bilme: Sanal makineler, ağ kurma ve sanal sabit diskler

 • TCP/IP, Alan Adı Sistemi (DNS), sanal özel ağlar (VPN’ler), güvenlik duvarları ve şifreleme teknolojileri de dahil olmak üzere ağ yapılandırması hakkında bilgi sahibi olma.

 • Etki alanları, etki alanı kontrolörleri, replikasyon, Kerberos protokolü ve Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP) de dahil olmak üzere Aktif Dizin kavramlarını anlama.

 • Yedekleme ve geri yükleme işlemleri dahil olmak üzere esneklik ve felaket anında geri kurtarma hakkında bilgi sahibi olma.

 • Uygulama geliştirmeyi ve API’leri anlama.

 • Hem MS SQL, MySQL veya Postgres gibi SQL hem de MongoDB gibi SQL harici veritabanlarını anlama.

 • Kuyruklar, tablolar ve Ön Bellek gibi uygulamalar ve servisleri anlama.

 • Bekleme sırasında şifreleme, hareket halindeyken şifreleme, SSL, TLS gibi ortamınızı korumaya yönelik güvenlik kavramlarını anlama.

Hedef Kitle

Bu eğitim, Microsoft Azure üzerinde çalışan çözümlerin tasarlanması ve uygulamaya konulmasında uzmanlığa sahip BT Profesyonelleri içindir. Ağ kurma, sanallaştırma, kimlik, güvenlik, iş sürekliliği, felaket anında geri kurtarma, veri platformu, bütçeleme ve yönetişimin de aralarında yer aldığı BT operasyonları hakkında geniş çaplı bir bilgiye sahip olmalıdırlar. Azure Çözüm Mimarları Azure Portalı’nı kullanmaktadırlar ve daha yetkin bir hal aldıkça da Komut Satırı Arayüzü’nü kullanabilmektedirler. Adayların Azure yönetiminde uzman seviyesinde becerisi ve Azure geliştirme süreçleri ve DevOps süreçlerinde de deneyimi olmalıdır.

Topics

 • Design a Compute Solution

 • Design a Network Solution

 • Design for Migration

 • Design Authentication and Authorization

 • Design Governance

 • Design a Solution for Databases

 • Select an Appropriate Storage Account

 • Design Data Integration

 • Design a Solution for Logging and Monitoring

 • Design a Solution for Backup and Recovery

 • Design for High Availability

 • Design for Cost Optimization

 • Design an Application Architecture

 • Design Security for Applications

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön