Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler, veri platformu modernizasyonunun hedeflerini ve belirlenen iş gereksinimleri için ne kadar uygun olduklarını keşfedecektir. Ayrıca veri platformu modernizasyon sürecinin her bir aşamasını da keşfedecek ve değerlendirme ve planlama aşaması gibi her bir aşamada hangi görevlerin yer aldığını tanımlayacaktır. Öğrenciler ayrıca mevcut taşıma araçlarını ve veri taşıma sürecinin her bir aşamasına ne kadar uygun olduklarını da öğrenecektir. Öğrenciler, SQL tabanlı iş yükleri için Azure Sanal Makineler, Azure SQL Veritabanı ve Azure SQL Veritabanı Yönetilen Ortamlar gibi üç hedef platforma taşımanın nasıl yapıldığını da öğreneceklerdir. Öğrenciler, her bir hedef platformun avantajları ve sınırlamalarını ve modern SQL iş yükleri için hem iş hem de teknik gereksinimleri yerine getirmek amacıyla bunların nasıl kullanılabileceğini de öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca var olan SQL tabanlı uygulamalarda yapılması gerekebilecek değişiklikleri de keşfedecek ve böylece Azure’daki modern veri platformlarını en iyi şekilde kullanabileceklerdir.

Hedefler

 • Veri Platformu Modernizasyonunu anlama

 • Veri taşıma için doğru araçları seçme

 • SQL iş yüklerini Azure Sanal Makinelere taşıma

 • SQL iş yüklerini Azure SQL Veritabanlarına taşıma

 • SQL iş yüklerini Azure SQL Veritabanlarının yönetilen ortamlarına taşıma

Ön Koşullar

Başarılı öğrenciler bu role, bulut bilişim kavramları konusunda temel düzeyde bilgi sahibi ve SQL çözümlerinin uygulanmasında da deneyim sahibi olarak başlamaktadırlar.

Özellikle: 

 • SQL iş yükleriyle çalışma ve bu yüklerin bakımını yapma 

 • Kaynakların kurulması ve yönetilmesi gibi Azure deneyimi 

Hedef Kitle

Bu eğitimin hedef kitlesi, Microsoft Azure’da bulunan veri platformu teknolojilerinin ve var olan SQL tabanlı iş yüklerinin nasıl taşınabileceğini ve modernize edilebileceğini öğrenmek isteyen veri profesyonelleri ve veri mimarlarıdır. Bu eğitimin ikincil hedef kitlesi ise veri platformlarını yöneten veya var olan veri platformu teknolojilerinden içerik sunan uygulamaları geliştiren kişilerdir.

Topics

 • Introducing Data Platform Modernization

 • Choose the right tools for Data Migration

 • Migrating SQL Workloads to Azure Virtual Machines

 • Migrate SQL Workloads to Azure SQL Databases

 • Migrate SQL Workloads to Azure SQL Database Managed Instance

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön