Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde heterojen bir müşteri ortamı için bir Azure taşımasının nasıl tasarlandığına bakacaksınız. Mevcut altyapı hem VMWare hem ve fiziki makineler üzerinde çalışan ve bazı eski sunucuları da içeren hem Windows hem de Linux sunuculardan oluşmaktadır. Tasarım oturumu boyunca heterojen ortamları Azure’a taşımak için var olan çeşitli seçeneklere ve servislere bakacaksınız. Bu grup çalışmasının sonunda da Azure Taşıma, Azure Veritabanı Taşıma Servisi ve Azure Site Geri Kurtarma gibi servisleri kullanarak Azure’a taşınmaya hazırlılıklarını değerlendirmek için ortam keşfi ve değerlendirmesini daha iyi tasarlayabilecek ve uygulamaya koyabileceksiniz.

Hedefler

  • Ortamın Azure’a taşınmaya hazır olup olmadığını değerlendirme

  • Bu gibi ortamların keşfini ve değerlendirmesini tasarlama ve uygulama

  • Azure Taşıma, Azure Veritabanı Taşıma Servisi ve Azure Site Geri Kurtarma gibi servisleri kullanma

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Line-of-business application migration

  • Hands-On Lab - Line-of-business application migration

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön