Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde kesintisiz sunumun DevOps uygulamalarını uygulamaya koymak için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Katılımcılar, bir sürüm stratejisini nasıl tasarlayacaklarını, bir sürüm yönetimi iş akışını nasıl kuracaklarını ve uygun bir kurulum düzenini nasıl hayata geçireceklerini öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Sürüm ve dağıtım arasındaki ayrımı yapma

 • Yayın işlem hattının bileşenlerini tanımlama

 • Yayın stratejinizi tasarlarken göz önünde bulundurmanız gereken şeyleri açıklama

 • Bir yayın sürecini bir yayın sürecine göre sınıflandırma ve her ikisinin de kalitesinin nasıl kontrol edileceğini ana hatlarıyla belirtme

 • Yayın kapıları ilkesini ve sürüm notları ve belgelerle nasıl ilgilenileceğini açıklama

 • Hem geleneksel hem de modern anlamda dağıtım modellerini açıklama

 • Bir sürüm yönetimi aracı seçme

 • Azure DevOps ve diğer Yayın Yönetimi Araçları'nda kullanılan terminolojiyi açıklama

 • Bir Derleme ve Yayın görevinin ne olduğunu, neler yapabileceğini ve çeşitli kullanılabilir dağıtım görevlerini tanımlama

 • Bir Aracıyı, Aracı Kuyruğunu ve Aracı Havuzunu Sınıflandırma

 • Tek bir yayın ardışık düzeninde bazen birden çok yayın işine neden ihtiyaç duyulduğunu açıklama

 • Çok aracılı ve çok yapılandırmalı yayın işi arasındaki ayrımı yapma

 • Yayın ardışık düzeninde yayın değişkenlerini ve aşama değişkenlerini kullanma

 • Hizmet bağlantısı kullanarak bir ortama güvenli bir şekilde kurma

 • İşlem hattına gömme testi

 • Uyarıları, hizmet kancalarını ve raporları kullanarak işlem hattınızın ve yayınınızın durumunu denetlemenin farklı yollarını listeleme

 • Yayın kapısı oluşturma

 • Dağıtım modellerini tanımlama

 • Mavi Yeşil Dağıtımı uygulama

 • Canary Release'i uygulama

 • Aşamalı Maruz Kalma Dağıtımını Uygulama

Hedef kitle

Bu eğitime katılanlar, DevOps süreçlerinin uygulamaya konulmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Design a Release Strategy

 • Set up a Release Management Workflow

 • Set up a Release Management Workflow

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön