Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında hem yayın verilerinin ölçeklenebilir bir şekilde özümsenmesi hem de önceden puanlanan verilerin ve makine öğrenimi modellerinin küresel çapta dağıtık servisi için Cosmos DB’den faydalanan bir veri hattı çözümünü tasarlamayı öğreneceksiniz. Çözüm, çevrimdışı ve toplu bir yaklaşımda ve neredeyse gerçek zamanlı ve talep/yanıt esaslı bir yaklaşımda sahtekarlık için puanlama işlemlerine dayalı bir risk azaltma çözümünü oluşturmak için modern bir veri ambarı çözümünün kullanılmasına imkan sağlamak amacıyla Azure Databricks Delta ile birlikte Cosmos DB’den faydalanmaktadır.

Hedefler

  • Yüksek kapasiteli özümseme, düşük gecikmeli servis ve ölçeklenebilir makine öğrenimi, büyük veri ve gerçek zamanlı işleme özellikleriyle birlikte küresel ölçekte çalışma gerektiren gelişmiş analitik çözümleri desteklemesi için Cosmos DB’nin güçlü yanlarından faydalanan çözümleri uygulamaya koyma.

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Cosmos DB real-time advanced analytics

  • Hands-on Lab - Cosmos DB real-time advanced analytics

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön