Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim DevOps ortamlarında uygulama altyapısını kurmak için gereken bilgi ve becerileri sunmaktadır. Katılımcılar, altyapısı kod ve yapılandırma yönetimi olarak nasıl uygulamaya koyacaklarını, ortak otomasyon araçlarını kullanarak Azure altyapısını nasıl geliştireceklerini ve çeşitli Azure servislerini ve kurulum metodolojilerini kullanarak bir uygulama altyapısını nasıl kuracaklarını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca uyum ve güvenliği bu sürüm planlarına dahil etmek için Chef ve Puppet gibi üçüncü şahıs kurulum araçlarını Azure ile nasıl entegre edeceklerini de öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Altyapı ve yapılandırmayı kod ilkeleri olarak uygulama

 • ARM şablonları, PowerShell ve Azure CLI gibi Microsoft otomasyon teknolojilerini kullanarak altyapıyı kurma ve yönetme

 • Azure ile kullanılabilen dağıtım modellerini ve hizmetlerini tanımlama

 • Yönetilen Kubernetes kümesini kurma ve yapılandırma

 • Azure ile Chef, Puppet, Ansible, SaltStack ve Terraform gibi üçüncü şahıs araçları ve hizmetlerini kullanarak altyapıyı devreye alma ve yapılandırma

 • Sürümler ve uygulama altyapısı için bir altyapı ve yapılandırma stratejisi ve uygun araç seti tanımlama

 • Uygulama altyapınızda uyum ve güvenliği uygulamaya koyma

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, uygulama altyapısının ve bu altyapının yönetimi ve yapılandırmasının uygulamaya konulmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Infrastructure and Configuration Azure Tools

 • Azure Deployment Models and Services

 • Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure

 • Third Party and Open Source Tools available with Azure

 • Implement Compliance and Security in your Infrastructure

 • Course Completion

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön