Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde Azure Çözüm Mimarlarına altyapı çözümlerini nasıl tasarlayacakları öğretilmektedir. Eğitim konuları arasında yönetişim, bilişim, uygulama mimarisi, depolama, veri entegrasyonu, kimlik doğrulama, ağlar, iş sürekliliği ve taşımalar yer almaktadır. Eğitim, temel mimari tasarım prensiplerini göstermek amacıyla ders anlatımını vaka çalışmalarıyla birleştirmektedir.

Hedefler

 • Yönetişim çözümü tasarlama.

 • Bilişim çözümü tasarlama.

 • Uygulama mimarisi tasarlama.

 • İlişkisel olan ve olmayan depolama tasarlama.

 • Veri entegrasyonu çözümlerini tasarlama.

 • Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kimlik çözümlerini tasarlama.

 • Ağ çözümlerini tasarlama.

 • Yedekleme ve felaket anında geri kurtarma çözümlerini tasarlama.

 • İzleme çözümlerini tasarlama.

 • Taşınma çözümlerini tasarlama.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrencilerin Azure kaynaklarının kurulması ve yönetimi konusunda deneyimi ve aşağıdaki konularda da kavramsal bilgisi olmalıdır:

 • Azure Active Directory

 • Sanal makineler, konteynerler ve sunucusuz çözüm gibi Azure bilişim teknolojileri

 • Yük dengeleyicileri içerecek şekilde Azure sanal ağ kurulumu

 • Azure depolama teknolojileri (yapılandırılmamış ve veritabanları)

 • Mesajlaşma ve yüksek oranda kullanılabilirlik gibi genel uygulama tasarımı kavramları

Hedef Kitle

Başarılı öğrenciler, ağ kurma, sanallaştırma, kimlik, güvenlik, iş sürekliliği, felaket anında geri kurtarma, veri platformu ve yönetişimin de aralarında yer aldığı BT operasyonları hakkında deneyim ve bilgiye sahiptir. Öğrenciler ayrıca çözümlerin tasarlanması ve mimarisinin hazırlanması konusunda da deneyim sahibidir.

Topics

 • Design compute and application solutions

 • Design storage solutions

 • Design networking and access solutions

 • Design business continuity solutions

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön