Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

AI-102 Azure AI Çözümünü Tasarlama ve Uygulamaya Koyma eğitimi, Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search ve Microsoft Bot Framework’den faydalanan yapay zeka destekli uygulamalar geliştirmek isteyen yazılım geliştiricilerine yöneliktir. Bu eğitimde programla dili olarak C# veya Python kullanılacaktır.

Hedefler

 • Yapay zeka etkinleştirilmiş uygulama geliştirme ile ilgili konuları açıklama

 • Azure Cognitive Services’ı oluşturma, yapılandırma, kurma ve güvenli hale getirme

 • Metni analiz eden uygulamalar geliştirme

 • Konuşma etkin uygulamalar geliştirme

 • Doğal dili anlama özellikleri olan uygulamalar oluşturma

 • QnA uygulamalarını oluşturma

 • Robotlar ile görüşme çözümleri oluşturma

 • Görüntüleri ve videoları analiz etmek için bilgisayar vizyonu servislerini kullanma

 • Özel bilgisayar vizyonu modelleri oluşturma

 • Yüzleri algılayan, analiz eden ve tanıyan uygulamalar geliştirme

 • Görüntüler ve dokümanlardaki metni okuyan ve işleyen uygulamalar geliştirme

 • Bilgi madenciliğine ilişkin akıllı arama çözümleri oluşturma

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

 • Microsoft Azure bilgisi ve Azure portalında gezinebilme

 • C# veya Python bilgisi

 • JSON ve REST programlama semantiklerine aşinalık

Hedef Kitle

Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search ve Microsoft Bot Framework’den faydalanan yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, yönetilmesi ve kurulması ile ilgilenen yazılım mühendisleri. Bu kişiler C# veya Python’a aşina olup Azure üzerinde bilgisayar vizyonunu, dil analizini, bilgi madenciliğini, akıllı aramayı ve görüşmeye dayalı yapay zeka çözümlerini geliştirmek için REST tabanlı API’leri kullanma konusunda bilgi sahibidirler.

Topics

 • Introduction to AI on Azure

 • Developing AI Apps with Cognitive Services

 • Getting Started with Natural Language Processing

 • Building Speech-Enabled Applications

 • Creating Language Understanding Solutions

 • Building a QnA Solution

 • Conversational AI and the Azure Bot Service

 • Getting Started with Computer Vision

 • Developing Custom Vision Solutions

 • Detecting, Analyzing, and Recognizing Faces

 • Reading Text in Images and Documents

 • Creating a Knowledge Mining Solution

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön