Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında Azure ile tesis bünyesindeki bir kimlik çözümünü entegre eden bir hibrit kimlik çözümünü kurmayı ve yapılandırmayı öğreneceksiniz. Bir sanal ağ cihazını kurarak sanal ağın nasıl güvenli hale getirildiğini ve güvenlik duvarı kurallarını yapılandırmayı öğreneceksiniz. Ayrıca bir atlama kutusu ve siteden siteye VPN bağlantısı ile de sanal ağa erişimi kuracaksınız.

Hedefler

  • Ağ trafiğini filtrelemek ve kontrol etmek için Azure’da birden çok alt ağı olan sanal ağlar tasarlama.

  • Sanal bir ağ ve alt ağları tasarlama.

  • Gereken rotaları ile yönlendirme tablolarını oluşturma.

  • Yönetim atlama kutusu oluşturma.

  • Trafik akışını kontrol etmek için güvenlik duvarlarını yapılandırma.

  • Siteden siteye bağlantıyı yapılandırma.

Ön Koşullar

Grup çalışması içeriğinde, 300 farklı altyapı ve çözüm tasarımı mimari uzmanlık seviyesi yer almaktadır. Öğrencilerin, bu grup çalışmasına katılmadan önce aşağıdaki ön koşul niteliğindeki eğitime katılmalarını öneririz.

  • Microsoft Azure Temel Unsurları eğitimi,

Hedef Kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Hybrid identity

  • Hands-On Lab - Hybrid identity

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön