Özet
Hedefler
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında var olan bir PaaS uygulamasını konteyner tabanlı bir uygulamaya dönüştürecek bir kavram kanıtı (POC) geliştireceksiniz. Bu POC, Azure Kubernetes Servisi (AKS), Linux düğümleri üzerindeki Docker konteynerleri ve MongoDB’den CosmosDB’ye geçiş kullanılarak çok kiracılı bir web uygulama barındırma çözümü sunacaktır.

Hedefler

  • Bu grup çalışmasının sonunda zamanla test edilen DevOps uygulamaları aracılığıyla konteyner tabanlı uygulamalarınızın güvenliğini daha da iyileştirebileceksiniz.

Ön Koşullar

Grup çalışması içeriğinde, 300 farklı altyapı ve çözüm tasarımı mimari uzmanlık seviyesi yer almaktadır. Öğrencilerin, bu grup çalışmasına katılmadan önce aşağıdaki ön koşul niteliğindeki eğitime katılmalarını öneririz.

  • Microsoft Azure Temel Unsurları eğitimi

Topics

  • Whiteboard Design Session - Containers and DevOps

  • Hands-on Lab - Containers and DevOps

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön