Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışması, akıllı sayaçlardan alınan ve Azure’da analiz edilen yüksek hızlı verileri simüle eden bir uçtan uca IoT çözümünün uygulamaya konulmasında size rehberlik edecektir. Gerçek zamanlı görselleştirmeye ilişkin telemetri verilerini alt kümesini filtreleyerek ve tüm verileri uzun süreyle depolama amacıyla saklayarak lambda mimarisi tasarlayacaksınız.

Hedefler

  • Bu grup çalışmasının sonunda IoT Hub Device Provisioning Servisi ile cihaz kaydını uygulamaya koyan ve Power BI ile de verileri görselleştiren bir IoT çözümünü inşa edebileceksiniz.

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Internet of Things

  • Hands-on Lab - Internet of Things

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön