Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, DevOps süreçleri ve uygulamalarını tasarlamak ve uygulamaya koymak için gereken bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Öğrenciler, DevOps için nasıl planlama yapıldığını, kaynak kontrolünü kullanmayı, işletme için Git’i önceliklendirmeyi, nesneleri konsolide etmeyi, bağımlılık yönetimi stratejisini tasarlamayı, sırları yönetmeyi, kesintisiz entegrasyonu uygulamayı, konteyner geliştirme stratejisini uygulamayı, sürüm stratejisi tasarlamayı, sürüm yönetimi iş akışını kurmayı, kurulum düzenini uygulamaya koymayı ve geri bildirim mekanizmalarını optimize etmeyi öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Ortak hedefler ve zaman çizelgeleri ile dönüşümü planlama

 • Bir proje seçme ve proje metriklerini ve Temel Performans Göstergelerini (KPI'lar) belirleme

 • Bir ekip ve çevik organizasyon yapısı oluşturma

 • Araç entegrasyon stratejisini tasarlama

 • Lisans yönetimi stratejisi tasarlama (örn., Azure DevOps ve GitHub kullanıcıları)

 • Çalışma öğelerinden çalışma yazılımına dek uçtan uca takip edilebilirlik için strateji tasarlama

 • Kimlik doğrulama ve erişim stratejisi tasarlama

 • Tesis bünyesindeki ve buluttaki kaynakların entegrasyonu için strateji tasarlama

 • Kaynak Kontrolünü kullanmanın faydalarını açıklama

 • Azure Repos ve GitHub’ı açıklama

 • TFVC’den Git’e taşınma

 • SonarCloud ve diğer araç kullanım çözümleri dahil kod kalitesini yönetme

 • Kod kalitesine ilişkin organizasyonel bilgiyi geliştirme

 • Git repos’un nasıl yapılandırıldığını açıklama

 • Git dallara ayırma iş akışlarını açıklama

 • İşbirliği ve kod gözden geçirmeleri için çekim taleplerini kullanma

 • Otomasyon için Git kancalarından faydalanma

 • Kuruluş çapında iç kaynaklardan faydalanmak için Git’i kullanma

 • Azure Pipelines’ın ve bileşenlerinin rollerini açıklama

 • Ajanları Azure Pipelines’da kullanmak üzere yapılandırma

 • Kesintisiz entegrasyonun neden önemli olduğunu açıklama

 • Azure Pipelines kullanarak kesintisiz entegrasyonu uygulamaya koyma

 • Site Güvenilirlik Mühendisliğini tanımlama

 • Son kullanıcı memnuniyetini ölçmek ve kullanıcı geri bildirimlerini analiz etmek için süreçleri tasarlama

 • Uygulama analitiklerini otomatik hale getirmek için süreçleri tasarlama

 • Alarmları yönetme ve anlamsız ve eyleme dönüştürülemeyen alarmları azaltma

 • Geriye dönük işlemleri gerçekleştirme ve Just kültürü oluşturma

 • Sürümler ve uygulama altyapısı için bir altyapı ve yapılandırma stratejisi ve uygun araç seti tanımlama

 • Uygulama altyapınızda uyum ve güvenliği uygulamaya koyma

 • Açık kaynak yazılımların entegrasyonundaki olası güçlükleri açıklama

 • Güvenlik ve lisans uyumu için açık kaynak yazılım paketlerini inceleme

 • Organizasyonel güvenlik ve uyum politikalarını yönetme

 • Lisans ve savunmasızlık taramalarını derleme ve kurulum düzenlerine entegre etme

 • Paket güvenliğine ve lisans derecelerine erişmek için derleme düzenlerini yapılandırma

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, DevOps süreçlerinin tasarlanması ve uygulamaya konulmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Planning for DevOps

 • Getting started with Source Control

 • Scaling Git for enterprise DevOps

 • Consolidating Artifacts & Designing a Dependency Management Strategy

 • Implementing Continuous Integration with Azure Pipelines

 • Managing Application Config and Secrets

 • Managing Code Quality and Security Policies

 • Implementing a Container Build Strategy

 • Manage Artifact versioning, security & compliance

 • Design a Release Strategy

 • Set up a Release Management Workflow

 • Implement an appropriate deployment pattern

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön