Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler bir bulut ortamındaki veritabanı kavramlarının temel unsurlarını öğrenecek, bulut veri hizmetlerine ilişkin temel becerileri edinecek ve Microsoft Azure’daki bulut veri hizmetleri ile ilgili temel bilgilerini geliştirecektir. Öğrenciler, ilişkisel, ilişkisel olmayan, büyük veri ve analitik gibi temel veri kavramlarını belirleyecek ve açıklayacak ve bu teknolojinin Microsoft Azure’da nasıl uygulandığını açıklayacaktır. Veri dünyasındaki rolleri, görevleri ve sorumlulukları keşfedeceklerdir. Öğrenciler, ilişkisel veri ürünlerini, ilişkisel veritabanlarının kurulmasını ve Microsoft Azure ile bulut veri çözümleri aracılığıyla ilişkisel verilerin sorgulanmasını keşfedeceklerdir. İlişkisel olmayan veri ürünlerini, ilişkisel olmayan veritabanlarının kurulmasını ve Microsoft Azure ile ilişkisel olmayan veri mağazalarını keşfedeceklerdir. Öğrenciler ayrıca Azure’da veri analitiği çözümleri geliştirmek için kullanılabilecek işleme seçeneklerini de keşfedecektir. Azure Synapse Analytics, Azure Databricks ve Azure HDInsight ürünlerini keşfedeceklerdir. Geliştirme blokları ve birlikte nasıl çalıştıkları dahil Power BI’nın ne olduğunu da öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Azure’daki temel veri kavramlarını açıklama

 • Azure’daki ilişkisel veri kavramlarını açıklama

 • Azure’daki ilişkisel olmayan veri kavramlarını açıklama

 • Azure’daki modern veri ambarı bileşenlerini belirleme

Ön Koşullar

Bu eğitimi almadan önce ön koşul olarak herhangi bir sertifikasyon zorunlu değildir. Başarılı Azure Veri Temel Özellikleri öğrencileri, bilişim ve İnternet kavramları hakkında temel düzeyde farkındalık sahibi olarak ve verilerden bilgilerin çıkartılmasına ilgi duyarak bu çalışmalarına başlamaktadır.

Özellikle:   

 • Microsoft Edge gibi bir web tarayıcısını kullanma deneyimi.

 • Bir elektronik tablodaki veri tablolarıyla çalışma ve grafikler kullanarak verileri görselleştirme gibi verilerle ilgili temel kavramlara aşinalık.

 • Uygulamalı çalışmalarla keşif aracılığıyla öğrenmeye isteklilik.

Hedef Kitle

Bu eğitimin hedef kitlesi, bir bulut ortamındaki veritabanı kavramlarının temel unsurlarını öğrenmek, bulut veri hizmetlerine ilişkin temel becerileri edinmek ve Microsoft Azure’daki bulut veri hizmetleri ile ilgili temel bilgilerini geliştirmek isteyen kişilerdir.

Topics

 • Explore core data concepts

 • Explore relational data in Azure

 • Explore non-relational data in Azure

 • Explore modern data warehouse analytics in Azure

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön