Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde BT Güvenliği Profesyonellerine, güvenlik kontrollerini uygulamaya koymak, kuruluşun güvenlik duruşunu sürdürmek ve güvenlikle ilgili savunmasız alanları belirleyip düzeltmek için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu eğitim, kimlik ve erişim güvenliğini, platform korumasını, veri ve uygulamaları ve güvenlik işlemlerini içermektedir.

Hedefler

 • Rol tabanlı erişim kontrolü, Azure politikaları ve kaynak kilitlemeleri dahil kurumsal yönetişim stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Kullanıcılar, gruplar ve çok faktörlü kimlik doğrulama dahil Azure AD altyapısını uygulamaya koyma.

 • Risk politikaları, koşullu erişim ve erişim incelemeleri dahil Azure AD Kimlik Koruma’yı uygulamaya koyma.

 • Azure AD rolleri ve Azure kaynakları dahil Azure AD Ayrıcalıklı Kimlik Yönetimi’ni uygulamaya koyma.

 • Kimlik doğrulama yöntemleri ve tesis bünyesinde dizin senkronizasyonu dahil Azure AD Connect’i uygulamaya koyma.

 • Azure Güvenlik Duvarı dahil çevre güvenlik stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Ağ Güvenlik Grupları ve Uygulama Güvenlik Grupları dahil ağ güvenliği stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Uç noktaların korunması, uzaktan erişim yöneitmi, güncelleme yönetimi ve diskin şifrelenmesi dahil ana bilgisayar güvenlik stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Azure Container Instances, Azure Container Registry ve Azure Kubernetes dahil konteyner güvenliği stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Sertifikalar, anahtarlar ve sırlar dahil Azure Key Vault’u uygulamaya koyma.

 • Uygulama kaydı, yönetilen kimlikler ve servis uç noktaları dahil uygulama güvenliği stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Ortak erişim imzaları, belirsiz veri saklama politikaları ve Azure Files kimlik doğrulaması dahil depolama güvenlik stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Kimlik doğrulama, veri sınıflandırma, dinamik veri maskeleme ve şifreleme dahil veritabanı güvenliği stratejilerini uygulamaya koyma.

 • Bağlantılı kaynaklar, günlük kaydı analitiği ve alarmlar dahil Azure Monitor’ü uygulamaya koyma.

 • Politikalar, öneriler ve sanal makine erişimi dahil Azure Security Center’ı uygulamaya koyma.

 • Çalışma kitapları, vakalar ve senaryo kitapları dahil Azure Sentinel’i uygulamaya koyma.

Hedef Kitle

Bu eğitim, ilişkili sertifikasyon sınavına katılmayı planlayan veya günlük işleri arasında güvenlik görevlerini de gerçekleştiren Azure Güvenlik Mühendisleri içindir. Bu eğitim ayrıca Azure tabanlı dijital platformlar için güvenlik hizmeti sunulmasında uzmanlaşmak ve bir kuruluşun verilerinin korunmasında önemli bir rol oynamak isteyen mühendisler için de faydalı olacaktır.

Topics

 • Data and applications

 • Platform Protection

 • Security Operations

 • Identity and Access

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön