Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde DevOps stratejisini tasarlamak için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Katılımcılar dönüşüm için planlamayı nasıl yapacaklarını, proje nasıl seçeceklerini ve ekip yapılarını nasıl oluşturacaklarını öğreneceklerdir. Katılımcılar ayrıca kalite ve güvenlik stratejilerini nasıl geliştireceklerini de öğrenecekler ve nesnelerin taşınması ve konsolidasyonunun ve kaynak kontrolünün planlanması da kapsama dahil olacaktır.

Hedefler

 • Ortak hedefler ve zaman çizelgeleri ile dönüşümü planlama.

 • Bir proje seçme ve proje metrikleri ve temel performans göstergelerini belirleme.

 • Bir ekip ve çevik organizasyon yapısı oluşturma.

 • Bir proje kalitesi stratejisi geliştirme.

 • Güvenli geliştirme uygulamalarını ve uyum kurallarını planlama.

 • Nesneleri taşıma ve konsolide etme.

 • Kaynak kontrolü önlemlerini taşıma ve entegre etme.

Ön Koşullar

 • Azure, versiyon kontrolü, çevik yazılım geliştirme ve temel yazılım geliştirme ilkeleri hakkında temel düzeyde bilgi. Yazılım sunan bir kuruluşta deneyim kazanmış olmak da faydalı olacaktır.

 • Ayrıca bir IDE’de çalışma deneyiminin olmasının yanı sıra Azure portalına dair bilgi sahibi olunması da önerilmektedir. Ancak bu teknolojilerde teknik bilgisi olmayan fakat DevOps uygulamalarına merak duyan öğrenciler de kesintisiz entegrasyonun prosedürel açıklamalarını takip edebilmelidir.

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, DevOps projelerinin planlanmasına veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Planning for DevOps

 • Planning for Quality and Security

 • Migrating and Consolidating Artifacts and Tools

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön