Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu tasarım oturumunda, Azure Synapse Analytics kullanarak uçtan uca bir çözüm tasarlama sürecini incelemek için grup halinde çalışacaksınız. Tasarım oturumu, veri yükleme, veri hazırlama, veri dönüştürme ve veri sunmanın yanı sıra makine öğrenimini gerçekleştirme ve hem toplu hem de gerçek zamanlı verilerin işlenmesini kapsayacaktır.

Hedefler

Azure Synapse Analytics kullanarak eksiksiz bir uçtan uca gelişmiş analitik çözüm tasarlama ve oluşturma.

Ön Koşullar

Grup çalışması içeriğinde, 300 farklı altyapı ve çözüm tasarımı mimari uzmanlık seviyesi yer almaktadır. Öğrencilerin, bu grup çalışmasına katılmadan önce aşağıdaki ön koşul niteliğindeki eğitime katılmalarını öneririz.

  • Microsoft Azure Temel Unsurları eğitimi

Hedef Kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Bu Eğitim Hakkında’ ve ‘Eğitim Tamamlandığında’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Azure Synapse Analytics and AI

  • Hands-On Lab - Azure Synapse Analytics and AI

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön