Özet
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Azure Makine Öğrenimini kullanarak makine öğrenimi çözümlerini bulut ölçeğinde çalıştırmayı öğrenin. Bu eğitimde, veri özümseme ve hazırlamayı yönetmek, model eğitimi ve kurulumu ve Microsoft Azure’da makine öğrenimi çözümünü takip etmek için mevcut Python ve makine öğrenimi bilgilerinizden nasıl faydalanacağınız öğretilmektedir.

Ön Koşullar

Başarılı Veri Bilim Adamları bu role, bulut bilişim kavramları hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olarak ve genel veri bilimi ve makine öğrenimi araç ve tekniklerinde de deneyim sahibi olarak başlamaktadır. 

Özellikle:

 • Microsoft Azure’da bulut kaynaklarını oluşturma.

 • Verileri keşfetmek ve görselleştirmek için Python kullanma.

 • Scikit-Learn, PyTorch ve TensorFlow gibi genel çalışma çerçevelerini kullanarak makine öğrenimi modellerini doğrulama ve bu modellerde eğitim alma.

 • Konteynerler ile çalışma.

Hedef Kitle

Eğitim Python hakkında ve Scikit-Learn, PyTorch ve Tensorflow gibi makine öğrenimi çalışma çerçeveleri hakkında bilgi sahibi olan ve bulutta makine öğrenimi çözümleri geliştirmek ve çalıştırmak isteyen veri bilim adamları için tasarlanmıştır.

Topics

 • Introduction to Azure Machine Learning

 • No-Code Machine Learning with Designer

 • Running Experiments and Training Models

 • Working with Data

 • Compute Contexts

 • Orchestrating Operations with Pipelines

 • Deploying and Consuming Models

 • Training Optimal Models

 • Interpreting Models

 • Monitoring Models

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön