Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında bir dizi Azure Cognitive Servisini kullanarak bir iş sürecini uçtan uca otomatik hale getirmeyi öğreneceksiniz. Bu grup çalışmasının sonunda Azure Cognitive Servislerinden faydalanan biriş süreci otomasyon çözümünü daha iyi tasarlayabilecek ve uygulamaya koyabileceksiniz.

Hedefler

  • Azure Cognitive Servislerinden faydalanan bir iş süreci otomasyon sürecini tasarlama

  • Azure Cognitive Servislerinden faydalanan bir iş süreci otomasyon sürecini uygulamaya koyma

Hedef Kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Sessions – AI-led business process automation

  • Hands-on Lab – AI-led business process automation

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön