Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında esneklik ve yüksek kullanılabilirlik elde etmek amacıyla var olan bir IaaS kurulumun nasıl yeniden tasarlanabildiğini ve güncellenebildiğini inceleyeceksiniz. Tasarım oturumu ve uygulamalı laboratuvar boyunca esnek mimariler oluşturulmasına yardımcı olmak için çeşitli yapılandırma seçeneklerini ve servislerini inceleyeceksiniz.

Hedefler

Bu grup çalışmasının sonunca kullanılabilirlik kümelerini, Yönetilen Diskleri, SQL Server Always on Availability Gruplarını ve sanal makinelere depolama sırasında da tasarım prensiplerini daha iyi tasarlayabilecek ve kullanabileceksiniz. Ayrıca zamanında geri kurtarma için Azure Yedeklemeyi etkin bir şekilde kullanmayı da öğreneceksiniz.

Ön Koşullar

Grup çalışması içeriğinde, 300 farklı altyapı ve çözüm tasarımı mimari uzmanlık seviyesi yer almaktadır. Öğrencilerin, bu grup çalışmasına katılmadan önce aşağıdaki ön koşul niteliğindeki eğitime katılmalarını öneririz.

  • Microsoft Azure Temel Unsurları eğitimi

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Session - Building a Resilient IaaS Architecture

  • Hands-on Lab - Building a Resilient IaaS Architecture

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön