Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde, SAP çözümlerinde deneyimli olan BT profesyonellerine sanal makinelerin, sanal ağların, depolama hesaplarının ve hibrit kimliklerin uygulamaya konulması ve yönetilmesi dahil Azure AD’nin kurulum ve yapılandırmasını içeren Azure kaynaklarından nasıl faydalanıldığı öğretilmektedir. Bu eğitime katılanlar kavramlar, senaryolar, prosedürler ve uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile Azure üzerinde bir SAP çözümünü en iyi şekilde nasıl planlayacaklarını ve uygulamaya koyacaklarını öğreneceklerdir. Abonelikleri nasıl yöneteceğinizi, sanal makineleri nasıl oluşturup ölçeklendireceğinizi, depolama çözümlerini nasıl uygulamaya koyacağınızı, sanal ağ kurulumunu nasıl yapılandıracağınızı, verileri nasıl yedekleyip paylaşacağınızı, Azure ile tesis bünyesindeki siteleri nasıl bağlayacağınızı, ağ trafiğini nasıl yöneteceğinizi Azure Active DirectoryD’yi nasıl uygulamaya koyacağınızo, kimlikleri nasıl güvende tutacağınızı ve çözümünüzü nasıl takip edeceğinizi öğreneceksiniz.

Hedefler

 • SAP iş yüklerini Azure’a taşıma

 • SAP iş yüklerini desteklemek için bir Azure çözümü tasarlama

 • SAP iş yükleri için Azure kurma ve geliştirme

 • Azure altyapısını SAP iş yükleri için doğrulama

 • Azure SAP altyapısını çalışır hale getirme

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunları bilmelidir:

 • VM, VNet, Yük Dengeleriyiciler, Depolama (Blob, Dosyalar, Diskler) dahil Azure IaaS ve PaaS çözümlerine ilişkin uygulama deneyimi.

 • Aşağıdakilerin de aralarında bulunduğu tesis bünyesindeki ve buluttaki sanallaştırma teknolojilerini bilme: Sanal makineler, ağ kurma ve sanal sabit diskler

 • TCP/IP, Alan Adı Sistemi (DNS), sanal özel ağlar (VPN’ler), güvenlik duvarları ve şifreleme teknolojileri de dahil olmak üzere ağ yapılandırması hakkında bilgi sahibi olma.

 • Active Directory kavramlarını anlama.

 • Linux/Unix ortamları deneyimi.

 • SAP Uygulamaları, SAP HANA, S/4HANA, SAP NetWeaver, SAP BW, SAP Uygulamaları ve Veritabanları için OS Sunucuları hakkında bilgi.

 • SAP HANA kurulum ve yapılandırmasını anlama.

 • SAP HANA yönetimi konusunda uygulama deneyimi.

Ön Koşul Eğitimler (veya eşdeğer bilgi ve uygulama deneyimi)

 • AZ-104 - Azure Yöneticisi

 • SAP HANA veya SAP NetWeaver gibi SAP ürünleri bilgisi

Hedef Kitle

Bu eğitim, SAP çözümlerini Azure’a taşıyan ve Azure üzerinde yöneten Azure Yöneticileri içindir. Azure Yöneticileri, BT yaşam döngüsünün tamamı boyunca her bir hizmeti ayrıntılı olarak anlayarak depolama, ağ kurulumu ve bulut fonksiyonlarını kapsayan bulut hizmetlerini yönetmektedir. Yeni bulut uygulamalarına yönelik son kullanıcı taleplerini almakta ve en verimli performans ve ölçeklendirme için kullanılacak hizmetlere ilişkin önerilerde bulunmaktadırlar. Bu rol için tedarikçilerle iletişim ve koordinasyon gerekmektedir. Azure yöneticileri Azure Portalı’nı kullanmaktadırlar ve daha yetkin bir hal aldıkça da PowerShell ve Komut Satırı Arayüzü’nü kullanabilmektedirler.

Topics

 • Introduction

 • Foundations of SAP on Azure

 • SAP Certified Offerings on Azure

 • SAP on Azure Reference Architecture

 • Planning for Implementing SAP Solutions on Azure

 • Planning for Migrating SAP Workloads to Azure

 • Implementing Azure VM-based SAP Solutions

 • Deploying HANA Large Instances (HLI)

 • Migrating SAP Workloads to Azure

 • Maintaining SAP on Azure

 • Monitoring and Troubleshooting SAP on Azure

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön