Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu tasarım oturumunda birden çok Azure PaaS servisi ile kesintisiz sunuma imkan sağlamak için Azure Kaynak Yöneticisi şablonları ile birlikte Azure DevOps’un kullanıldığı bir çözümün nasıl tasarlandığını öğreneceksiniz.

Bu grup çalışmasının sonunda bulut altyapısını otomatik hale getirmek ve hataya açık manüel süreçleri azaltmak için şablonları daha iyi oluşturabileceksiniz. Ek olarak Azure kaynaklarını tedarik etmek, Azure DevOps ile kesintisiz sunumu yapılandırmak, Application Insights’ı bir uygulamada yapılandırmak ve Azure DevOps projesi ve Git veri havuzu oluşturmak amacıyla bir Azure Kaynak Yöneticisi (ARM) şablonu oluşturacaksınız.

Hedefler

  • Bu grup çalışmasının sonunda bulut altyapısını otomatik hale getirmek ve hataya açık manüel süreçleri azaltmak için şablonları oluşturabileceksiniz. Ek olarak Azure kaynaklarını tedarik etmek, Visual Studio Team Services (VSTS) ile kesintisiz sunumu yapılandırmak, Application Insights’ı bir uygulamada yapılandırmak ve bir Visual Studio Team Services projesi ve Git veri havuzu oluşturmak amacıyla bir Azure Kaynak Yöneticisi (ARM) şablonu oluşturacaksınız.

Ön Koşullar

Grup çalışması içeriğinde, 300 farklı altyapı ve çözüm tasarımı mimari uzmanlık seviyesi yer almaktadır. Öğrencilerin, bu grup çalışmasına katılmadan önce aşağıdaki ön koşul niteliğindeki eğitime katılmalarını öneririz.

  • Microsoft Azure Temel Unsurları eğitimi,

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Continuous delivery with VSTS and Azure

  • Hands-on Lab - Continuous delivery with VSTS and Azure

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön