Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

552241A, Microsoft Azure üzerinde büyük veri analitik çözümlerinin oluşturulması ile ilgili bilgilerini geliştirmek isteyen veri profesyonellerine yönelik düzenlenmiş ve bir eğitmen tarafından verilen bir eğitimdir. Öğrenciler, toplu ve gerçek zamanlı veri işleme için çözümlerin nasıl tasarlanacağını öğreneceklerdir. Azure CLI, Azure PowerShell ve Azure Portal gibi laboratuvar egzersizlerinde Azure'u kullanmanın farklı yöntemleri tartışılacak ve uygulanacaktır. 552241A laboratuvar çalışmaları ve egzersizleri, 70-475 sınavının ilk iki hedefini kapsayacaktır (Büyük Veri için toplu, etkileşimli ve gerçek zamanlı çözümler tasarlama). Diğer hedef (Uçtan uca bulut analitiği çözümlerini operasyonel hale getirme) 552242A'da ele alınmaktadır.

Hedefler

  • Büyük veri toplu işleme ve etkileşimli çözümler tasarlama (552241A)

  • Büyük veri gerçek zamanlı işleme çözümleri tasarlama (552241A)

  • Uçtan uca bulut analitiği çözümlerini operasyonel hale getirme (552242A)

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunlara sahip olmalıdır:

  • Toplu verileri işleme ve sorgulama deneyimi

  • Gerçek zamanlı ve tarihsel verileri analiz etme deneyimi

  • SQL ve veri analizi / görselleştirme araçlarını (örn. Power BI) kullanma deneyimi

  • PowerShell kullanma deneyimi (Not: Bu eğitimde temel düzeyde bir PowerShell eğitimi de mevcuttur.)

Hedef kitle

Eğitim, Microsoft Azure üzerinde büyük veri analitik çözümlerini tasarlayan deneyimli veri profesyonellerine yöneliktir.

Topics

  • Design big data batch processing and interactive solutions (552241A)

  • Design Big Data Real-Time Processing Solutions (552241A)

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön