Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde kesintisiz entegrasyonun DevOps uygulamalarını uygulamaya koymak için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Katılımcılar, bir Azure DevOps ortamında kesintisiz entegrasyonu nasıl uygulamaya koyacaklarını, kod kalitesini ve güvenlik ilkelerini nasıl yöneteceklerini ve bir konteyner oluşturma stratejisini nasıl uygulamaya koyacaklarını öğreneceklerdir.

Hedefler

 • Kesintisiz entegrasyonun neden önemli olduğunu açıklama

 • Azure DevOps kullanarak kesintisiz entegrasyonu uygulamaya koyma

 • Kullanılabilir derlemeleri ve seçenekleri yapılandırma

 • Otomatik hale getirilmiş bir iş akışı oluşturma

 • Azure DevOps ile diğer geliştirme araçlarını entegre etme

 • Hibrit derleme süreçlerini oluşturma

 • Kod kalitesinin ne anlama geldiğini ve nasıl ölçüldüğünü açıklama

 • Kod yapılarını algılama

 • Kod kalitesi için otomatik testleri entegre etme

 • Test sırasında kod kapsamını raporlama

 • Teknik borcu ölçecek araçları ekleme

 • Açık kaynak ve diğer lisanslama sorunlarını algılama

 • Konteyner geliştirme stratejisini uygulamaya koyma

Ön Koşullar

 • Öğrencilerin, Azure, versiyon kontrolü, çevik yazılım geliştirme ve temel yazılım geliştirme ilkeleri hakkında temel düzeyde bilgisi olmalıdır. Yazılım sunan bir kuruluşta deneyim kazanmış olmak da faydalı olacaktır.

 • Bir IDE’de çalışma deneyiminin olmasının yanı sıra Azure portalına dair bilgi sahibi olunması da önerilmektedir. Ancak bu teknolojilerde teknik bilgisi olmayan fakat DevOps uygulamalarına merak duyan öğrenciler de kesintisiz entegrasyonun prosedürel açıklamalarını takip edebilmelidir.

Hedef Kitle

Bu eğitime katılanlar, DevOps’un kesintisiz entegrasyon süreçlerine veya Microsoft Azure DevOps Çözümleri sertifikasyon sınavına katılmaya ilgi gösteren kişilerdir.

Topics

 • Implementing Continuous Integration in an Azure DevOps Pipeline

 • Managing Code Quality and Security Policies

 • Implementing a Container Build Strategy

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön