Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında, Azure'da yüksek düzeyde kullanılabilir bir SAP HANA kurulumunun nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Tasarım oturumu ve uygulamalı laboratuvar boyunca, SAP HANA geçişi ve dağıtımı için planlama sürecine bakacaksınız. SAP HANA'nın kümelenmiş dağıtımını desteklemek için gerekli Azure altyapı bileşenlerini belirleyecek ve uygulayacaksınız. Ayrıca SAP HANA'yı kurma ve SAP HANA sistem çoğaltmasını yapılandırma adımlarını da atacaksınız. Son olarak, küme düğümleri arasında manuel ve otomatik yük devretmeyi içeren farklı senaryoları inceleyecek ve test edeceksiniz.

Hedefler

Bu grup çalışmasının sonunda Azure üzerinde SAP HANA'yı daha iyi tasarlayıp dağıtabileceksiniz. Eğitimin ardından yüksek düzeyde kullanılabilir SAP HANA dağıtımlarını desteklemek için gerekli Azure altyapı bileşenlerini tedarik edebilecek, Azure sanal makinelerini yüksek düzeyde kullanılabilir SAP HANA yüklemelerini destekleyecek şekilde yapılandırabilecek, SUSE Linux Enterprise kümelemeyi uygulayabilecek, SAP HANA'yı yükleyebilecek, SAP HANA sistem çoğaltmasını yapılandırabilecek ve yüksek kullanılabilirlik senaryolarını test edebileceksiniz.

Hedef Kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - SAP HANA on Azure

  • Hands-On Lab - SAP HANA on Azure

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön