Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında verilen uçuş gecikme verileri ve hava durumları doğrultusunda seyahat gecikmelerini tahmin etmek için Makine Öğrenimini (ML) kullanarak bir web uygulaması kuracaksınız. Toplu veri içe aktarma işlemini planlamanın ardından verilerin test edilmek üzere temizlenmesi ve manipüle edilmesi ve Makine Öğrenimi modelinizin eğitimi gibi hazırlık çalışmalarını gerçekleştireceksiniz.

Hedefler

  • Grup çalışması sonunda gelecekteki bir uçuşun gecikme yaşayıp yaşamayacağını tahmin etmek için Azure Databricks’de eksiksiz bir makine öğrenimi modeli geliştirebileceksiniz. Ayrıca eğitilen modeli Azure Makine Öğrenimi Model Yönetimi’nde saklamayı, ölçeklenebilir talebe bağlı tahminler için daha sonra Docker konteynerlerine kurmayı, veri hareketi ve ML puanının operasyonel hale getirilmesi için Azure Data Factory’yi (ADF) for kullanmayı, Azure Databricks ve Spark SQL ile verileri özetlemeyi ve Power BI kullanarak bir haritada toplu tahminleri görselleştirmeyi öğreneceksiniz.

Hedef Kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Bu Eğitim Hakkında’ ve ‘Eğitim Tamamlandığında’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Containers and DevOps

  • Hands-on Lab - Containers and DevOps

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön