Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu grup çalışmasında en iyi uygulamalar takip edilerek uçtan uca güvenli hale getirilen bir petrol ve gaz imalat sektörüne yönelik IoT çözümünün tasarlanma ve uygulamaya koyulma sürecini inceleyeceksiniz. Bu grup çalışmasının sonunda da kapsamlı ve güvenli bir petrol ve gaz imalatı IoT çözümünü daha iyi tasarlayabileceksiniz.

Hedefler

  • Kapsamlı ve güvenli bir petrol ve gaz imalatı IoT çözümünü tasarlama.

Hedef kitle

Bu grup çalışması, bulut teknolojilerinde mimari altyapı ve çözüm tasarımı uzmanlığına sahip olan ve ‘Özet’ ve ‘Edinilen Beceriler’ bölümlerinde açıklanan şekilde Azure ve Azure servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Bulut Mimarları ve BT profesyonellerine yöneliktir. Bu grup çalışmasına katılanlar Microsoft dışındaki diğer bulut teknolojilerinde deneyimli olan, eğitimin ön şartlarını karşılayan ve Azure konusunda eğitim almak isteyenler olmalıdır.

Topics

  • Whiteboard Design Session - Securing the IoT end to end

  • Hands-on Lab - Securing the IoT end to end

Diğer Eğitimler

Azure
61 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön